: หน้าแรก

    : แนะนำการใช้บทเรียนออนไลน์

    : ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
    : แบบทดสอบก่อนเรียน
    1. หลักการเขียนโปรแกรม
    2. ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม
    3. โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์
    4. กระบวนการเขียนโปรแกรม
    5. พอยน์เตอร์
    6. ฟังก์ชั่น
    7. การออกแบบโปรแกรมอย่างง่าย
    8. การโปรแกรมเพื่องานธุรกิจ
    : ข้อมูลผู้เรียน
    : แบบทดสอบหลังเรียน
    : แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
    : ผู้จัดทำ
 
     
 
 
ชื่อผู้ใช้  
   
รหัสผ่าน  
 
                         [  ลืมรหัสผ่าน ]      [ สมัครสมาชิก ]  
 
 
สวัสดีค่ะ/ครับ

      กรุณาสมัครสมาชิกใหม่เพื่อที่คุณจะสามารถ เข้าไปยังบทเรียนต่างๆได้   ในแต่ละรายวิชานั้นอาจจะต้องการ
รหัสผ่าน ซึ่งคุณยังไม่จำเป็นต้องไปกังวลจนกว่าจะได้เป็นสมาชิกแล้วกรุณาทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

      1. กรอกแบบฟอร์มสมัครสมาชิกใหม่
      2. ระบบจะทำการส่งอีเมลไปยังอีเมลที่คุณให้ไว้
      3. เมื่อคลิกแล้วบัญชีผู้ใช้ของคุณจะได้รับการยืนยันสามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบได้ทันที
      4. ถ้าหากมีการถามให้ใส่รหัสในการเข้าเรียน ให้กรอกรหัสที่อาจารย์ของคุณให้ไว้
นับจากนี้คุณสามารถเข้าไปศึกษาและทำกิจกรรมในแต่ละรายวิชาได้ โดยครั้งต่อไปเพียงแต่
ใส่ชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password)จากหน้านี้

 
     
 

จัดทำโดย ครูวีรศักดิ์ จันทร์สุข
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
E-mail : weerasak_ch26@hotmail.com หรือ krurock.kuru@gmail.com