แบบทดสอบก่อนเรียน
     จุดประสงค์การเรียนรู้
      1. บทบาทและการสื่อสารข้อมูล
      2. การสื่อสารข้อมูล
      3. สื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล
      4. เครือข่ายคอมพิวเตอร์
      5. โพโตคอล
      6. อุปกรณ์ในการสื่อสารข้อมูล
      7. ตัวอย่างการติดตั้งเครือข่าย
       แบบฝึกหัดครั้งที่ 1
       แบบฝึกหัดครั้งที่ 2
     แบบทดสอบหลังเรียน
     ผลการทดสอบหลังเรียนบทที่ 1

  แบบทดสอบก่อนเรียน
  จุดประสงค์การเรียนรู้

      1. อินเตอร์เน็ต
      2. เวิลด์ไวด์เว็บ
      3. บริการบนอินเตอร์เน็ต
      4. การเชื่อมต่อเข้าสู่อินเตอร์เน็ต
      5. โปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์
      6. ผลกระทบอินเตอร์เน็ต
      7. ข้อคิดจากการใช้อินเตอร์เน็ต

   ใบงาน

          ครั้งที่ 1 อินเตอร์เน็ต
          ครั้งที่ 2 การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
          ครั้งที่ 3 ผลกระทบอินเตอร์เน็ต

     แบบทดสอบหลังเรียน

     ผลการทดสอบหลังเรียนบทที่ 2

 
 

ข้อคิดจากการใช้อินเตอร์เน็ต
              ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตรวมถึงโซเชียลมีเดียต่างๆ พึงระวังว่า ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ซึ่งมีการระบุการทำความผิด เกี่ยวกับการนำเข้า
ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือก่อให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อผู้หนึ่งผู้ใด รวมถึงการส่งต่อ
หรือแชร์เรื่องเหล่านี้ต่อๆ กันในสื่อสังคมออนไลน์ หรือโชเชียลมีเดีย ถือเป็นการทำทำความผิดตาม
พ.ร.บ.นี้ หรือแม้กระทั่งเข้าไปโจมตีหรือโต้แย้งข้อมูลดังกล่าว ก็ผิด เพราะกลายเป็นไปทำให้มี
การแสดงหรือเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวมากขึ้น

              นอกจากนี้ยังไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการตัดต่อภาพของผู้อื่น ทำให้
ผู้อื่นเสียหาย คือบางทีอาจจะดูตลก แต่คนที่เสียหายเขาไม่ตลกด้วยค่ะ โทษมีตั้งแต่จำคุก 6 เดือน
ไปถึง 5 ปี ปรับตั้งแต่ 1 หมื่นบาท ถึง 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ศึกษารายละเอียดได้จากเว็บไซต์
ของกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร www.mict.go.th

              แนะนำหนังสือเล่มเล็กที่เป็นประโยชน์ ไม่เฉพาะในเรื่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์เท่านั้น
แต่ยังแนะนำการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือ แทบเล็ต ทั้งในด้านการระมัดระวังความ
ปลอดภัย การตั้งค่าความปลอดภัย การเลือกแพ็คเกจการใช้ให้เหมาะสม การรู้จักป้องกันตนเอง
จากภัยออนไลน์ ทั้งภัยจากการหลอกลวง จากไวรัส จากแอพพลิเคชั่นบางอย่าง จากเนื้อหาที่ไม่
เหมาะสม จากการใช้อุปกรณ์ไม่เหมาะสม รวมถึงค่าใช้จ่ายออนไลน์โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์เวลา
เดินทางไปต่างประเทศ หรือการซื้อของในเกมส์ออนไลน์ หรือสั่งซื้อของในลักษณะการชอปปิงออนไลน์

              หนังสือชื่อ “คู่มือ Cyber Security สำหรับประชาชน” จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) หนา 208 หน้า พิมพ์ออกมา
แจกจ่ายเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 นี่เองค่ะ สามารถดาวน์โหลดออนไลน์ได้ที่ http://www.nbtc.go.th
หรือ http://physics.ipst.ac.th/?p=2541

ในตอนท้ายของหนังสือมีข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต 10 ข้อคือ
              1.ออนไลน์แต่พอดีไม่มีโทษ
              2.เก็บเรื่องส่วนตัวไว้ไม่ต้องบอกใคร
              3.รหัสผ่านควรเป็นความลับ
              4.ไม่นัดพบกับคนแปลกหน้า
              5.โพสต์สิ่งใดให้ทำด้วยความระมัดระวัง
              6.แชร์ต่ออย่างมีสติ
              7.ไม่หลงผิดไปกับสิ่งผิดกฎหมาย
              8.เสพสื่ออย่างมีวิจารณญาณ
              9.ระวังร้านออนไลน์ที่ไม่ซื่อสัตย์ และ
              10.ระวังการละเมิดลิขสิทธิ์
ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/633654

 
 


 

เผยแพร่เมื่อ 16 มี.ค. 2014

โครงการคู่มือเสพสื่ออย่างปลอดภัยสไตล์พล่ากุ้ง
สนับสนุนโดย โครงการพัฒนากลไกดำเนินงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

 

 
 
ผู้จัดทำเว็บไซต์ ครูวีรศักดิ์ จันทร์สุข
โรงเรียนหันคาพิทยาคม อ.หันคา จ.ชัยนาท
หน้าแรก